Skip to main content

Realisatie van de ver(bouw)

Als u dan eindelijk uw subsidie toegekend heeft gekregen, en ook de Omgevingsvergunning rond is, dan komt de uitvoering in zicht. Nu gaat er, na al die langdurige voorbereidingen, dan eindelijk écht wat gebeuren. De aannemer kan aan de slag! Nog even door de rommel en overlast heen bijten, maar dan stáát er ook iets om trots op te zijn! Vergeet in de euforie niet, alles goed te regelen. Ook in deze fase zijn er adders.

De prijsvorming.

U vraagt meerdere bouwers offertes en beoordeelt deze op grond van prijs, betrouwbaarheid en kwaliteit, in overleg met uw adviseur. Uit de aanbiedingen maakt u voor uzelf een keuze. Ga in dit stadium nog geen overeenkomst met de gekozen aannemer aan. Wel zou u een "intentieverklaring" kunnen tekenen, waarin u hem op voorwaarde van subsidieverlening een (nog nader in te vullen) opdracht toezegt. Hij weet dan waar hij aan toe is en kan het werk al eventueel inplannen. Later kunt u dan nog met hem over de planuitwerking en de prijs onderhandelen.
Ook uw gemeente (Wmo) beoordeelt de offertes. Uitgangspunt is de goedkoopste aanbieder. Niet geïndiceerde en "luxe" posten worden geschrapt. Het door uw gemeente voorgestelde eindbedrag is meestal (aanzienlijk) lager dan de ingediende offerte. Over de geschrapte posten en bedragen behoort de gemeente verantwoording aan u af te leggen. Het loont de moeite om in dit stadium te onderhandelen.

De aanneemovereenkomst.

Wanneer u en uw aannemer het eens zijn geworden, kunt u een contract (laten) opstellen. Zorg dat er (naast de juridische voorwaarden) in ieder geval bepalingen in staan over de te verrichten werkzaamheden, de prijs, betalingstermijnen, startdatum en duur van het werk. Alle tekeningen en technische bescheiden (bestek, berekeningen ed.) behoren onderdeel uit te maken van het contract.
Veel bouwbedrijven hanteren hun eigen contracten en garantiebepalingen. Het kan van belang zijn dat uw aannemer is aangesloten bij een koepelorganisatie. Zoals bijvoorbeeld de NVOB (aannemersbedrijven) of VLOK (kleinere klusbedrijven). Deze organisaties kennen een geschillenregeling in geval van conflicten. Ook hanteren zij standaardcontracten, waaraan soms consumentenorganisaties als de Vereniging Eigen Huis hebben meegewerkt.

De uitvoering.

Bijna niets is zo vervelend als overal rommel in huis en telkens afwezig bouwpersoneel, waardoor het werk veel langer duurt dan afgesproken. Met goede tijdelijke afschermvoorzieningen voorkomt u dat stof en vuil zich te veel buiten het werkgebied verspreiden. Soms is het beter om (een deel van) de woning te ontruimen. Dat werkt prettiger en beperkt bouwtijd en kosten.
Zowel voor u als voor de aannemer, is het prettig als er enige begeleiding plaatsvindt. Liefst door een onafhankelijk bouwkundige, om te voorkomen dat "de slager zijn eigen vlees keurt". Uw architect, of iemand met bouwkundige kennis kan dit doen. Acute problemen of onduidelijkheden kunnen tijdens het werk op deze wijze snel en goed opgelost worden. Regelmatige controle komt de bouwsnelheid en kwaliteit van het geleverde werk ten goede.

De oplevering.

Voortdurende begeleiding tijdens de bouw is niet altijd haalbaar. Het kost geld en soms zijn er geen geschikte mensen voor te vinden. Schakel in dat geval tenminste bij de eindoplevering van de werkzaamheden een deskundige in voor bouwkundige bijstand.
Voor de specifieke voorzieningen tbv. de zorgverlening is het aan te raden, om een hierin gespecialiseerde architect in te schakelen. Deze gaat na of alles correct en volgens de gemaakte afspraken is uitgevoerd. Vertrouw niet op de eventuele eindcontrole door de Wmo ambtenaar. Deze toetst voornamelijk of de bepalingen uit de gemeentelijke beschikking zijn opgevolgd. Dat is nog geen fatsoenlijke kwaliteitscontrole op alle bouwkundige details. Eventuele tekortkomingen merkt u pas (veel) later in het gebruik...

Contact

Advies over mobiele tilliften, plafondliften, wandliften of lichaamsondersteuning, of de WMO / PGB? Neem contact op.