Skip to main content

Woningaanpassing en advies

Voordat u van gemeente, architect of aannemer kunt verlangen dat zij voor de juiste voorzieningen zorgen, moet u er zelf achter komen wat u wilt. Welke zorg is er al nodig, en welke over 5-10 jaar. Niemand kan, zeker in geval van opgroeiende kinderen of progressieve aandoeningen, u daar zekerheid over geven. Probeer u zich toch een beeld van uw toekomst te vormen. Houd daarbij bewust rekening met minder prettige scenario's, ook al hoopt u dat deze geen realiteit worden. Denk na over hoe (waar?) u straks wilt wonen. En hoe zowel uw kind, als diens huisgenoten aan hun trekken blijven komen. Wonen doe je tenslotte samen... 

Oriënteert u zich vooraf zo goed mogelijk. Bezoek de beurzen "Support" en "Zorgtotaal" in de Utrechtse Jaarbeurs. Benut websites met goede informatie, zoals www.woningaanpassing.info. Praat met mensen die al eerder verbouwd hebben. Spreek met uw arts en ergotherapeut over de te verwachten zorgsituatie. Ga bij onzekerheid uit van het slechtste scenario. Hoe confronterend dat ook mag wezen. Probeer de knelpunten te vertalen naar een eisenprogramma voor uw woonsituatie.

Laat een bouwkundige of architect, met bewezen ervaring in thuisverzorging en handicaps, goede voorstelschetsen maken. Inclusief indeling, zorgruimte en hulpmiddelen. Naast de ideëen die u zelf ontwikkelt, komt een deskundige van buiten vaak met verrassende nieuwe inzichten.

 

Contact

Advies over mobiele tilliften, plafondliften, wandliften of lichaamsondersteuning, of de WMO / PGB? Neem contact op.