Skip to main content

Vergunningsaanvraag

Voor de vergunning aanvraag heeft u een "bestektekening" nodig, de aannemer wil een "werktekening", en de welstandscommissie "geveltekening". Voor uzelf en Wmo is het"schetsontwerp" heel verhelderend. En natuurlijk de "kostenraming". Wat betekent dat allemaal voor u? 

De bouwregelgeving.

Bij uiterlijke of constructieve wijzigingen aan de woning moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De "omgevingsvergunning met aktiviteit bouwen" is in de plaats getreden van de aloude bouwvergunning.
Uw aanvraag wordt aan een aantal criteria getoetst. Daaronder het Bestemmingsplan, de Welstandsregels, en het Bouwbesluit, waarin alle technische eisen rond het bouwen zijn opgenomen. De laatste regeling is in het gehele land hetzelfde, de eerste twee verschillen per gemeente. Voor "medische verbouwingen" zoals een Wmo woningaanpassing zijn uitzonderingen op de bestemmingsplaneisen goed mogelijk.
Net als de Wmo-subsidie vraagt u de omgevingsvergunning aan bij uw Gemeente. Maar niet bij hetzelfde loket. Aan de samenwerking tussen de twee loketten schort het nog wel eens. Wat de Wmo toestaat, mag u volgens Bouwbesluit, Welstand of Bestemmingsplan soms niet bouwen. Of omgekeerd.
Bespreek trouwens uw plannen altijd tijdig met uw buren. Deze kunnen het u erg lastig maken, als zij uw plannen uit de krant moeten vernemen. Zelfs als u de gemeente wel met u meekrijgt.

De Bestektekening.

Bij uw aanvraag voor een Omgevingsvergunning (voorheen: Bouwvergunning) moet u een bestektekening overleggen. Ook in de gevallen, waarin "vergunningvrij" mag worden gebouwd, wil de gemeente zien wat u van plan bent.
Zo'n bestektekening bevat voldoende informatie voor het Gemeentelijke Bouwtoezicht, om zich een oordeel te vormen over de vergunningtechnische aspecten. Waaronder plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten.
Bij de prijsvormingsfase bewijst deze bestektekening eveneens haar nut. U bespaart kosten wanneer u deze tekening laat maken door een onafhankelijke architect of bouwkundige. Hiermee vraagt u bij verschillende aannemers offertes op. Omdat deze allemaal op precies dezelfde tekening zijn gebaseerd, zijn ze onderling goed vergelijkbaar.
Laat u niet de aannemer deze tekening maken. U loopt het risico op een schadeclaim, wanneer u met zijn tekening bij de concurrent prijzen opvraagt. Let op de, uit oogpunt van controle en kosten onwenselijke, combinatie van maker (controleur) én uitvoerder van een bouwplan. Als de slager die zijn eigen vlees keurt!

De werk- of uitvoeringstekening.

Een bestektekening bevat de belangrijkste gegevens voor het laten maken van een aanbieding. Aannemers beschikken doorgaans over voldoende kennis om een aantal niet expliciet getekende, zaken op verantwoorde wijze in te schatten.
Weinig bouwbedrijven hebben voldoende ervaring met de specifieke eisen, die noodzakelijk zijn bij het bouwen voor mensen met een intensieve verzorgingsvraag. Al beweert bijna elke aanbieder "alles" te kunnen. Veel conflicten ontstaan doordat de verstrekte opdracht achteraf verschillend geïnterpreteerd wordt.
U beperkt dergelijke, vervelende discussies door zoveel mogelijk zaken vóóraf vast te leggen. In een gedetailleerde werktekening.

De kostenraming.

Een kostenraming door uw architect geeft u minder garanties, zoals een aannemersbegroting dat doet. Die laatste garandeert u immers het omschrevene voor de aangeboden prijs te bouwen. Toch is in bepaalde gevallen zo'n kostenraming van een architect nuttig. Bijvoorbeeld wanneer er inzicht in de kosten nodig is en er (nog) geen offertes liggen, zoals in de ontwerpfase. Of om een aannemersbegroting (of Wmo-kostenraming) te kunnen controleren. Dat geeft u argumenten om in gesprek te gaan met de aannemer over besparingen. En met de Wmo-consulent over een aangepast subsidiebedrag.

 

Contact

Advies over mobiele tilliften, plafondliften, wandliften of lichaamsondersteuning, of de WMO / PGB? Neem contact op.